Kullanıcı Sözleşmesi

HOSTING SERVİSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
(INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR)

Bu sözleşme, Ds Teknoloji'nin müşteriye hosting servislerinin satış ve
kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve
Ds Teknoloji, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

Düşsel sanatlar Reklam Basın Yayın Prodüksiyon ve Elektronik Yayıncılık
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Ds Teknoloji" olarak anılacaktır.

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Ds Teknoloji'nin online hosting satış bölümünde
yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri'nin Ds Teknoloji'nin web sitesinden yapacağı online başvuru ile
sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

Ds Teknoloji, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle
müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır.
Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Ds Teknoloji'ye
bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder.
Ds Teknoloji'ye müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya
güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan
dolayı, müşteri Ds Teknoloji'ye hiçbir zarar tazmini talebinde
bulunmayacağını peşinen kabul eder.

DS TEKNOLOJİ'NİN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

Ds Teknoloji, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin
kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından
peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve
müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Ds Teknoloji hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve
ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi
kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Ds Teknoloji, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman,
web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir.
Ds Teknoloji her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma
hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana
gelebilecek değişiklikler, Ds Teknoloji web sitesi ve/veya e-posta yolu
ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Ds Teknoloji servislerini kullanmaya
devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi
üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN
MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN
TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER
 KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK
(AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS
ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KREDİ KARTI
HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden,
yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek
şartı ile, Ds Teknoloji'ye yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada
müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Ds Teknoloji,
müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için
yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin
Ds Teknoloji'ye olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından
tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda,

müşteriye ait Ds Teknoloji'de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Ds Teknoloji'ye
tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur.
Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda,
bu bilgiyi Ds Teknoloji'ye iletecektir.

Ds Teknoloji, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat
gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma
veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Ds Teknoloji, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine,
servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini
gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı
hesabından gerçekleştirecektir.

DS TEKNOLOJİ'NİN SINIRLI SORUMLULUĞU

DS TEKNOLOJİ MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN
SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.

BUNUNLA BERABER, DS TEKNOLOJI SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN
İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI,
KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ
GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA
SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN
VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT
VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA
DS TEKNOLOJİ'NİN SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN
TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

DS TEKNOLOJI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili
olarak, Ds Teknoloji kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden
Ds Teknoloji'nun onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden
kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Ds Teknoloji hiçbir şekilde
sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Ds Teknoloji, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu
sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.

Bu durumda, müşterinin Ds Teknoloji'ye ödemesini önceden
gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili
ücretler, müşteriye iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede veya Ds Teknoloji Servis Kullanım
Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Ds Teknoloji,
müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir
ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği
ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların
gerçekleştirilememesi durumunda, Ds Teknoloji sözleşmeyi sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile,
Ds Teknoloji'ye yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta)
yolu ile sonlandırabilir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Ds Teknoloji Servis
Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Ds Teknoloji Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali,
 Ds Teknoloji'nin
http://www.dsteknoloji.com/sozlesme.php web adresinde yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede
zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler,
Ds Teknoloji'nin
http://www.dsteknoloji.com adresine sahip web
sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir.
Müşteri, Ds Teknoloji servislerini kullanmaya devam ederek,
yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın
çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul
İcra Müdürlükleri yetkilidir.